(1) Innlegging av tilbakeføring

(2) Hvordan tilbakeføring fremkommer i Saldorapport