Problem

Får ikke lagt inn ny søknad eller nytt tilsagn fordi det ikke er mulig å velge et  budsjettområde.


Løsning

Det må registreres et budsjettområde på rammen for det aktuelle tilsagnsåret. Se bildet under hvordan du legger inn nytt budsjettområde på en ramme.