Problem

Får ikke logget inn i programmet, husker ikke brukernavn og passord.


Løsning

Som standard blir RAPP13.50 installert med noen faste brukernavn. Vi gjengir under informasjon om disse.


Informasjon også gjengitt under for pålogging i RAPP13.50:

(1)   Nytt standard brukernavn: RAPP13.50 (blankt passord)

(2)   Nytt superbruker brukernavn: Systemadministrator (blankt passord)


For dere som har installert RAPP13.50 med konvertering av data fra FOND2000, kan dere i tillegg også benytte de gamle brukernavn og passord fra FOND2000. Info om dette ligger også på nettadressen:

http://spine.no/fond2000-rapp1350.shtml