Viser på bildet under hvordan du legger inn forvalter og typemidler på et budsjettområde. Bildet under illustrerer også hvordan du legger inn et budsjettområde på en ramme.