Viser på bildet under hvordan du legger inn budsjettområde på et tilsagn. Minner om at et budsjettområde er et undernivå til ramme og at et budsjettområde er definiert for kun ett spesifikt tilsagnsår.