Viser på bildet under hvordan du legger inn kategori på et tilsagn. I forbindelse med årsrapportering er det ofte tilbakemelding på manglende kategori. Du må da gjennomgå alle tilsagn for rapporteringsåret på nytt og legge inn evt. korrigere kategori.