Viser på bildet under hvordan du legger inn kommuner på et tilsagn. Forklaring for geografi er gjengitt under bildet.Registrering av innsats skal skje på kommunenivå. Prosjekt/programmer som brukes i en eller flere kommuner registreres på de aktuelle kommunene, eventuelt med spesifisert fordeling dersom det finnes.


Prosjekt/programmer som skal styrke funksjoner og miljø i et senter/en by registreres på den aktuelle kommunen, selv om det bl.a. skal bidra til å styrke en større region/fylket.


Unntak for dette er: Prosjekt/programmer som skal styrke kunnskapsgrunnlaget for virkemiddelbruken, fremme samarbeid mellom aktører i et fylke eller flere fylker, eller som er et fellestilbud til aktører fra alle deler av et fylke og prosjekt/programmer der den aktivt deltakende sluttmottaker ikke er kjent ved registreringstidspunktet, registreres bare på fylkesnivå.