Informasjon om årsrapport 2011

På denne siden finner du informasjon om rutiner knyttet til årets rapportering av aktivitet til KRD. Denne informasjon gjelder for både fylker/kommuner/regionråd som benytter RAPP13.50 og mottar rapporteringspliktige midler.


Oppgradere RAPP13.50 til siste versjon

Vi anbefaler alle å oppgradere til RAPP13.50 v2012.01 før innsendelse av årsrapport. Denne versjonen ble lagt på nett januar 2012.

Instruksjon for oppgradering


Rapporteringsfrist

Årsrapport må sendes inn til SPINE via programmet RAPP13.50 innen 1.februar.


Brukerregistrering

I forbindelse med innsendelse av årsrapport, må du først registrere din brukerlisens. Dette gjøres via en webside som du åpner fra lenken under. Hensikten med dette er å kvalitetssikre informasjon om kontaktpersoner og brukere av RAPP13.50.

Registrer din brukerlisens 


Ønsker du å sjekke om du allerede er registrert, kan du åpne register fra lenken under og utføre et søk på ditt eget navn.

Åpne register


Produksjon og innsendelse av årsrapport

Rutiner for produksjon og innsendelse av årsrapport fungerer i år tilsvarende som i fjor. Selve veiviser i RAPP13.50 er noe endret og forenklet i forhold til i fjor som vist på bildet under.
Annen informasjon


"FAQ" - ofte spurte brukerspørsmål

Ofte spurte brukerspørsmål